Galerija Laval Nugent

Laval Nugent je multifunkcionalni projekt nastao s ciljem da se interesi za izlaganjem i prodajom umjetnina ujedine sa stručnim uslugama procjene, ekspertize i restauracije umjetničkih predmeta.

Detaljnije

Aukcije

Galerija “Laval Nugent” krenula je u projekt Aukcijske kuće “Laval Nugent”, za sada s četiri različite aukcije godišnje.

Detaljnije

Šumanović, Sava (1896.-1942.)

Šumanović, Sava (1896.-1942.)

Pijana barka, vl. Muzej moderne umjetnosti, Beograd. Sava Šumanović rođen je u Vinkovcima 1896. godine. Prve poduke u slikarstvu dobio je od I. Junga u Zemunu. Pohađao je Višu školu za umjetnost i umjetni obrtu Zagrebu, gdje su mu predavali O. Iveković i M. K. Crnčić. Dvije godine je proveo u Parizu u ateljeu A. […]

Šutej, Miroslav (1936.-2005.)

Šutej, Miroslav (1936.-2005.)

Ultra A, vl. Moderna galerija, Zagreb. Miroslav Šutej rođen je 1936. godine u Dugoj Resi. Školovao se na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, a zatim studirao slikarstvo na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, gdje je diplomirao na Odsjeku grafike u klasi M. Detonija. Nakon toga postaje suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića. Godine 1963. sudjeluje na III. […]

Ćus, Ferdo (1891.-1914.)

Ćus, Ferdo (1891.-1914.)

Detalja skulpture dječaka, Petrinja. Ferdo Ćus rođen je u Zagrebu 1891. godine. Završio je Obrtnu školu u Zagrebu nakon čega upisuje kiparstvo na Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, gdje mu predaju Frangeš i Valdec. U suradnji s njima bavi se i arhitektonskom plastikom te tako izrađuje skulpture sova za krov Sveučilišne knjižnice u […]

Čikoš Sesija, Bela (1864.-1931.)

Čikoš Sesija, Bela (1864.-1931.)

Pieta, vl. Moderna galerija, Zagreb. Bela Čikoš-Sesija rođen je u Osijeku 1864. godine. Studira u Beču najprije kod J. Bergera, a potom upisuje specijalizaciju za povijesno slikarstvo kod L. Mullera. Surađuje s Kršnjavijem te u sklopu dekoracija za palaču Odsjeka za bogoštovlje i nastavu u Zagrebu oslikao je interijer s pet velikih zidnih slika. Ponovo […]

Đorđević Tomašević, N. (1899.-1975)

Đorđević Tomašević, N. (1899.-1975)

Crkva Sv. Mihaela u Korčuli, vl. Donacija dr. Josip Kovačić. Nevenka Đorđević Tomašević rođena je u Sannicolaul Mare-u u Rumunjskoj. Privatno se školovala kod Lj. Babića, a onda upisuje Akademiju u Zagrebu. U Berlinu uči kod W. Jäckela i A. Arhipenka. Zanimala se za keramiku koju joj približava H. Juhn. Također se usavršavala u Italiji […]© 2010. Artes Classicae d.o.o.
T: +385 1 485 12 78; +385 1 485 12 87 / F: +385 1 485 12 92 / GSM: +385 98 398 865 / info@lavalnugent.com

Artes