Petlevski, Ordan (1930.-1997.)

Petlevski

Crne brazde, nepoznato vlasništvo.

Ordan Petlevski rođen je 1930. godine u Prilepu u Makedoniji. Završio je Akademiju primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Nakon toga radi kao suradnik na Majstorskoj radionici Krste Hegedušića. Studijski nakratko posjećuje i Pariz. Bio je član grupe „Mart“. Bavio se i ilustracijom i opremom knjiga. Izlagao je u zemlji i inozemstvu.
Umro je u Zagrebu 1997. godine.

Od početka svoga stvaralaštva traži vlastiti individualni izraz. Prva djela odraz su njegove osobnosti i viđenja svijeta, a počivaju na duhu tradicije. Tako obrađuje aktove i mrtve prirode, stilizirajući ih u jednostavnije forme, a pritom postiže pomalo morbidan sveukupni dojam. Putovanje u Pariz značajno je za njegov razvoj. Upoznaje se s enformelom i ondašnjim modernim smjerovima. Približava se apstrakciji, ali zadržavajući istovremeno i figuralnost. Postiže to u svojim najboljim djelima (Vertikala, Plijesan) gdje spaja apstraktni enformelistički izraz s organskim i biološkim. Ta djela su na margini realnoga i nerealnoga, djeluju poput eksplozije boja i oblika koje se slobodno ekspandiraju platnom, ali kao da tvore biološke nakupine. Takvim slikarstvom i dalje ostaje vjeran svojem prvotnom izrazu te i dalje njeguje određen morbidan prizvuk.